5 Φεβρουαρίου 2010

Διαδικτυακή βιβλιοθήκη υπό συνεχή ανανέωση

Το παρακάτω υλικό θεωρούμε ότι περιέχει χρήσιμες και αξιόλογες πληροφορίες ακόμα και αν δε συμμεριζόμαστε σε όλες τις περιπτώσεις 100% τις απόψεις που αυτό εκφράζει ή έχουμε ορισμένους προβληματισμούς πάνω σε αυτές. Αρκετές παραπομπές αφορούν υλικό σε ξένες γλώσσες, καθώς δεν υπάρχει πάντα διαθέσιμο υλικό στα ελληνικά. Το «Εμείς και ο Κόσμος» έχει μπεί σε μια διαδικασία πραγματοποίησης μεταφράσεων επιλεγμένου υλικού το οποίο σταδιακά θα κάνει διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής βιβλιοθήκης. Αν έχετε κάποια πρόταση για υλικό που θα άξιζε να συμπεριληφθεί επικοινωνείστε μαζί μας.

1. ΚΡΙΤΙΚΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:
2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ/ ΤΟΠΙΚΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
3. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (FAIR AND SOLIDARITY TRADE)

Σας καλούμε να εξερευνήσετε τις παρακάτω ιστοσελίδες που περιέχουν πλήθος πληροφοριών για μελέτη.

3a. Διεθνείς Συντονιστικοί Οργανισμοί Δικαίου Εμπορίου
  • World Fair Trade Organization - Διεθνές δίκτυο 350 οργανώσεων από 70 χώρες, με παρουσία σε όλες τις ηπείρους. Οι οργανώσεις του δικτύου ασπάζονται τις αρχές δικαίου εμπορίου οι οποίες έχουν συμφωνηθει ως κοινή βάση λειτουργίας του. Το δίκτυο πιστοποιεί τις οργανώσεις αυτές και εργάζεται για την πολιτική εκπροσώπευση τους, τη χάραξη κοινής διεθνούς στρατηγικής και την υλοποίηση εκστρατειών.
  • Fair Trade Labeling Organizations International (F.L.O.) - Όχι όλα τα προϊόντα δικαίου και αλληλέγγυου εμπορίου είναι πιστοποιημένα και γύρω από το θέμα της αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας της πιστοποίησης υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ο F.L.O. συννενώνει 24 φορείς παγκοσμίως και ασχολείται με τη θέσπιση κοινών προδιαγραφών για την πιστοποίηση των προϊόντων. Ασχολείται επίσης με θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και διαμόρφωσης διεθνούς στρατηγικής.
  • EFTA- European Fair Trade Association - Συννενώνει 11 φορείς εισαγωγής προϊόντων δικαίου εμπορίου από 9 χώρες. Ασχολείται με θέματα δικτύωσης, ανταλλαγής πληροφορίων και έρευνας.
  • Fair Trade Advocacy Office - Ασχολείται με θέματα πολιτικής εκπροσώπησης, άσκησης πολιτικής πίεσης υπέρ του δικαίου εμπορίου, έρευνας και ενημέρωσης. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία των παραπάνω τριών οργανισμών.
3β. Άλλοι φορείς/δίκτυα δικαίου και αλληλέγγυου εμπορίου

Η λίστα είναι απλά ενδεικτική και προσπαθεί να καταδείξει την ετερογένεια που υπάρχει τόσο εθνικά, γεωγραφικά όσο και ιδεολογικά στο χώρο και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφορες κοινωνικές ομάδες.

4. ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ