12 Μαρτίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ», Ηράκλειο, 13 Μαρτίου 2010

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «Ενεργειακή Εκπαίδευση για Νέους (Young Energy People)» είναι ένα εκπαιδευτικό ενεργειακό έργο που υλοποιείται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες από 8 Ενεργειακά Κέντρα και Φορείς, σχεδιασμένο για να διδάξει μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (14-18 ετών), ενεργειακά θέματα και να αναπτύξει τις ικανότητές τους στην καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης πρώτα του σχολείου τους και έπειτα επιλεγμένων χώρων εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ορθολογική χρήση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή με την ενεργειακή αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα υποστηρίζει τα σχολεία και τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη κοινών πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας ως επιπλέον εργαλεία μάθησης.

Κύριος στόχος του προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Κρήτη, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2008-2009, με την συμμετοχή των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων τους ως «πρεσβευτές» της Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε διάφορους χώρους εργασίας (Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.).

Στην Κρήτη συμμετείχαν 9 σχολεία και 9 επιχειρήσεις. Οι μαθητές σύστησαν «Ομάδες Ενεργειακής Διαχείρισης» ανά σχολείο, μέσω των οποίων μετέφεραν τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες τους σε ισάριθμους αντίστοιχους χώρους εργασίας, κάνοντας ενεργειακούς ελέγχους και ενημερώνοντας τους εργαζόμενους για θέματα Ενεργειακής Ορθολογικής Διαχείρισης και για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε συστηματική διάχυση πληροφοριών μέσω Internet, φυλλαδίων και ενημερωτικών δελτίων, τόσο για τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις δραστηριότητες των σχολείων όσο και για τα αποτελέσματά τους. Έτσι και άλλα σχολεία (που δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα) να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται και φέτος κατά την σχολική χρονιά 2009-2010 με σκοπό την διάχυση της μεθοδολογίας και των πληροφοριών παρόμοιων ενεργειακών – εκπαιδευτικών - προγραμμάτων.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιεί σχετικό Πανευρωπαικό Συνέδριο στο Ηράκλειο το Σάββατο στις 13 Μαρτίου 2010, στην Αίθουσα της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη - Λιμάνι). Σκοπός της συνάντησης εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες συνεργασίας και υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, φορείς, αρχές και πολίτες.