16 Μαρτίου 2010

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα, 7-10/10/2010

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία σας προσκαλούν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας που θα διεξαχθεί στην Πάτρα από 7 έως 10 Οκτωβρίου 2010 υπό την αιγίδα του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση της οικολογικής έρευνας στην Ελλάδα, μέσα από την επαφή και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των νέων, κυρίως, ερευνητών που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της οικολογίας. Ως εκ τούτου, προσβλέπουμε ιδιαίτερα στη συμμετοχή φοιτητών και νέων, επιπλέον των καταξιωμένων επιστημόνων του χώρου.

Η κεντρική θεματική ενότητα του συνεδρίου θα αφορά τις οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο. Εντός του πλαισίου της γενικής αυτής θεματικής, θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις που αφορούν όλα τα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα. Στις ειδικότερες θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα περιλαμβάνονται οι εξής:
  • Εξελικτική Οικολογία
  • Οικολογία Βιοκοινοτήτων
  • Οικολογική Βιογεωγραφία
  • Λειτουργική Οικολογία
  • Αυτοικολογία
  • Πρότυπα Βιοποικιλότητας
  • Βιοποικιλότητα του ελληνικού χώρου
  • Διαχείριση και διατήρηση Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, συζητήσεις, καθώς και ομιλίες προσκεκλημένων επιστημόνων.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων είναι η 31η Μαΐου 2010.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, θα βρίσκετε νέα για το συνέδριο και θα μπορείτε να εγγραφείτε και να αποστείλετε τις περιλήψεις των ανακοινώσεών σας.