10 Μαΐου 2010

Πως πιστεύετε ότι οι αρχές που πρεσβεύει το δίκαιο εμπόριο προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στο εμπόριο τοπικών προϊόντων και στην τοπική κατανάλωση;

Το “Εμείς και ο Κόσμος” θέτει το παραπάνω ερώτημα προς προβληματισμό και συζήτηση. Θα μας ενδιέφερε να μάθουμε τη δική σας άποψη.