24 Ιουνίου 2010

Ίδρυση της Σ.ΠΑ.ΜΕ., της Συνεταιριστικής ΠΑράκαμψης ΜΕσαζόντων στη Θεσσαλονίκη

Η Σ.ΠΑ.ΜΕ. αποτελεί ένα νέο πρακτικό εγχείρημα κάποιων ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη που προσπαθούν να δράσουν συλλογικά για να συμβάλουν στη δημιουργία δικτύων αλληλοϋποστήριξης συνεταιριστικών προϊόντων, επιδιώκοντας τη διάθεσή τους σε συνεταιριστικά πρατήρια από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς και παραγωγούς, παρακάμπτοντας έτσι το ρόλο των μεσαζόντων. Η Σ.ΠΑ.ΜΕ. επιδιώκει επίσης την εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών των συνεταιρισμών με στόχο την οργάνωση συνεταιρισμών μικρής κλίμακας, με οριζόντια οργάνωση και οικολογικό χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Φωτογραφίες από πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασης της Σ.ΠΑ.ΜΕ. εδώ.