13 Ιουλίου 2010

22ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Χανιά, 3-5/09/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) διοργανώνει το 22ο Συνέδριο του με θέμα: 

«Οι Δημόσιοι Ελεύθεροι Χώροι ως Κοινωνικό Αγαθό και η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στον δομημένο χώρο» 

στα Χανιά 3, 4, 5 Σεπτεμβρίου 2010 με τοπικούς οργανωτές την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων και το Δήμο Χανίων. Συνδιοργανώτρια είναι η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).

Με το συνέδριο αυτό επιδιώκεται να γίνει μια αποτίμηση των πτυχών του εξαιρετικού πλεονεκτήματος της οργανωμένης χωροθέτησης και ανάδειξης των δημόσιων ελεύθερων χώρων ως αγαθό δομικής ανάπλασης των πόλεων και της επέκτασης του πρασίνου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Σημαντικός παράγοντας στο δομημένο περιβάλλον γύρω από τους ελεύθερους χώρους είναι η ανάδειξη, αξιολόγηση και εφαρμογή βιοκλιματικής δόμησης και αρχιτεκτονικής ως συνεπικουρούμενη στην αποδοχή της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και σαν αγαθό προστασίας της βιοποικιλότητας και αποτροπής επιπτώσεων στο περιβάλλον και κατ' επέκταση αποτροπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Με την νέα μορφή 1ου και 2ου βαθμού αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας πόρους εθνικούς και ευρωπαϊκούς είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη αναζήτησης με σκοπό την βελτίωση της δομής και της χωροταξίας των πόλεων, ως κοινωνικά αγαθά για τους πολίτες.

Με όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Συνέδριο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να συμβάλει στην εξέταση και ανάπτυξη όλων των παραμέτρων υποστήριξης του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις πόλεις στη Ελλάδα.

Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Συνεδρίου
Βιρβιδάκης Κυριάκος - Δήμαρχος Χανίων
Σρέτσκοβιτς Μαρία – Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών ΚΕΔΚΕ
Τσέκος Γιώργος – Μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Φούντας Πάρης – Μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Πασχαλίδης Γιώργος – Μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Βασιλακόπουλος Γιώργος – Μέλος Ε.Γ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Σκουλά Μέλπω – Πρόεδρος Δ.Σ Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων
Μελίτα Λαζαράτου - Γραμματέας Δ.Σ Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων
Βλοντάκης Γιώργος - Μέλος Δ.Σ Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων