27 Σεπτεμβρίου 2010

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης από το «Εμείς και ο Κόσμος» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το «Εμείς και ο Κόσμος» συνεργάζεται με το Πανεπιστημίο Κρήτης για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/τριες του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Ρεθύμνου. Η πρακτική άσκηση θα έχει τρίμηνη διάρκεια και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης (ή εναλλακτικά στα Χανιά) την περίοδο Σεπτεμβρίου 2010-Οκτωβρίου 2012.

Το περιεχόμενό της αφορά τις παρούσες και μελλοντικές δράσεις του «Εμείς και ο Κόσμος» στην Κρήτη και στο εξωτερικό και μπορεί να προσαρμοστεί στο προφίλ και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών. Πέρα από μια θέση πρακτικής άσκησης στις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες δράσεις της ομάδας, το «Εμείς και ο Κόσμος» θα χαρεί να στηρίξει τους φοιτητές/τριες στην πρακτική ανάπτυξη των δικών τους δημιουργικών ιδεών.

Καλούμε τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να ενημερωθούν για τα διαδικαστικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, και να επικοινωνήσουν μαζί μας για σχεδιάσουμε απο κοινού το περιέχομενο της προτεινόμενης πρακτικής άσκησης που θα υποβληθεί προς τελική έγκριση στους επόπτες καθηγητές.