12 Δεκεμβρίου 2010

Εκθεση ομάδας "Κύκλῳ", Αθήνα, 17-19/12/2010