7 Δεκεμβρίου 2010

Ημερίδα "Βιολογική γεωργία και εκπαίδευση", 8/12/2010, Αθήνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον Εθνικό & Ευρωπαϊκό Χώρο

Η Βιολογική Γεωργία αποτελεί την απάντηση στις συμβατικές μορφές γεωργίας, που βασίζονται σε μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εντατική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα. Η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της Βιολογικής Γεωργίας οδηγεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάγκη εξειδίκευσης των επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με αυτή. Το θέμα της εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, συμβούλων, γεωπόνων αλλά και των ίδιων των παραγωγών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και για την διαρκή ενημέρωση/κατάρτιση των εμπλεκομένων στις τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου αυτού. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του καθεστώτος της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας.

Η παρούσα ημερίδα έχει ως σκοπό να αποτελέσει ευκαιρία συνάντησης και διαλόγου επιστημόνων και ειδικών από όλη την Ευρώπη, που ασχολούνται με την εκπαίδευση σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας. Αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τη διερεύνηση της θέσης της Βιολογικής Γεωργίας στο χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, να επισημάνει τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε διάφορες χώρες και να προτείνει βιώσιμες λύσεις που θα οδηγήσουν στη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας και των Ευρωπαϊκών έργων Leonardo da Vinci Organic.Balkanet, Organic.Mednet και CerOrganic. Οι ομιλητές θα είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από ολόκληρη την Ευρώπη και η γλώσσα εργασίας τα αγγλικά.

Πρόσκληση και πρόγραμμα Ημερίδας εδώ και αίτηση εγγραφής εδώ.