30 Δεκεμβρίου 2010

Επίσκεψη της «Libero Mondo» στην Κρήτη και διοργάνωση συζήτησης στην οικογιορτή στην Αθήνα, 9-10/2010

Τέλη Σεπτεμβρίου 2010 το «Εμείς και ο Κόσμος» φιλοξένησε στην Κρήτη εκπρόσωπο του ιταλικού κοινωνικού συνεταιρισμού «Libero Mondo». Η φιλοξενία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που υπάρχει και της ανταλλαγής επισκέψεων αλληλογνωριμίας (είχε προηγηθεί δική μας επίσκεψη στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2010).

Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής, πέρα από τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε ως ομάδα στο Ηράκλειο και στα Χανιά στα οποία δραστηριοποιούμαστε, διοργανώσαμε μια κοινή συζήτηση με τα μέλη της ομάδας για το Εναλλακτικό και Αλληλέγγυο Εμπόριο «Terra Verde» στα Χανιά. Στη συνέχεια, το «Εμείς και ο Κόσμος», σε συνεργασία με τη «Libero Mondo» και το μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό «Σπόρο» οργάνωσε στη 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στην Αθήνα συζήτηση με θέμα «Αλληλέγγυα οικονομία-εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο». Στη συζήτηση αυτή παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της ανταλλαγής επισκέψεων σε Ιταλία και Ελλάδα και σχολιάστηκαν διάφορα θέματα που αφορούσαν την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη δραστηριοποίηση στο χώρο και τη μεταξύ μας συνεργασία. Παρουσιάστηκε επίσης και η δουλειά του κοινωνικού συνεταιρισμού «Libero Mondo» και των ομάδων που ασχολούνται με το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.