27 Μαρτίου 2011

Σεμινάριο-ημερίδα "Βιολογική γεωργία και τρόφιμα", Γούβες, 9/4/2011

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Γουβών Ηρακλείου, στα πλαίσια της Πράξης Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΤΔΕ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 9 Απριλίου 2011 επιμορφωτικό σεμινάριο-ημερίδα για ενήλικες, διάρκειας 11 ωρών με θέμα: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και ΤΡΟΦΙΜΑ»

Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν 80 ενήλικες πολίτες από όλους τους νομούς της Κρήτης. Προτεραιότητα θα έχουν εργαζόμενοι σε συναφές με το σεμινάριο αντικείμενο, στελέχη και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, εκλεγμένοι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, και πολίτες που ενδιαφέρονται για το θέμα καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και ενήλικες μαθητές ΣΔΕ, νυκτερινών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ ΓΟΥΒΩΝ και να την στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@kpe-gouvon.ira.sch.gr ή με φαξ (2810 762272) στο ΚΠΕ Γουβών. Για περαιτέρω διευκόλυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ακόμη τη συμμετοχή τους και προφορικά στα τηλέφωνα 2810- 762272, 762276, μέχρι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011.

Αίτηση συμμετοχής και πρόγραμμα εδώ.