30 Μαΐου 2011

Αναζήτηση συμμετεχόντων, πρόγραμμα Ρουμανία και Κρήτη, ανεργία και κοινωνικός ακτιβισμός, Ιούνιος και Ιούλιος 2011

Το «Εμείς και ο Κόσμος» αναζητά συμμετέχοντες ηλικίας 18-25 ετών από το Ρέθυμνο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Re: ACTΙVISM/Ανεργία νέων και κοινωνικός ακτιβισμός» που θα πραγματοποιηθεί σε Ρουμανία και Κρήτη, σε συνεργασία με το ρουμανικό φοιτητικό σύλλογο του Πανεπιστημίου Petrosani και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Για δήλωσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζι μας ηλεκτρονικά στο info@nuestromundo.gr μέχρι Τρίτη 31 Μαΐου 2011.

Μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις με άτομα από Ρέθυμνο, η προθεσμία θα παραταθεί μερικές μέρες για να γίνει η επιλογή συμμετεχόντων από άλλες περιοχές της Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να είναι παρόντες σε όλες τις συναντήσεις του προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Re:ACTΙVISM»

Το συνολικό πρόγραμμα «Re:ACTΙVISM/Ανεργία νέων και κοινωνικός ακτιβισμός» περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή συνάντηση και ενα σύνολο τοπικών σεμιναρίων και δράσεων. Οι τοπικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο και η ευρωπαϊκή συνάντηση στην περιοχή Petrosani της Ρουμανίας, σε συνεργασία με το φοιτητικό σύλλογο του Πανεπιστημίου Petrosani και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις.. Η δυνατότητα παρουσίας στο σύνολο των συναντήσεων είναι απαραίτητη προυπόθεση για την επιλογή των συμμετεχόντων.

Ημερομηνίες: συνάντηση στη Ρουμανία (01/07/2011 – 08/07/2011), 3 ολοήμερα σεμινάρια/συναντήσεις σε Ρέθυμνο (Ιούνιος και Ιούλιος 2011). Η πρώτη τοπική συνάντηση στο Ρέθυμνο έχει καθοριστεί για την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011.

Χώρες: Ρουμανία, Ελλάδα, Πορτογαλλία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Ιταλία

Συμμετέχοντες απο Ελλάδα: 4 άτομα+εκπαιδευτής

Σύνολο συμμετεχόντων: 30+ άτομα από τις παραπάνω χώρες.

Ηλικιακό όριο: 18-25 ετών

Συνάντηση στη Ρουμανία: Μέσω της υλοποίησης μικρών εργαστηριών και με τη χρήση μεθοδολογιών άτυπης εκπαίδευσης θα διερευνηθεί το πρόβλημα της ανεργίας στις εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων και στις τοπικές τους κοινότητες. Τα εργαστήρια θα εστιαστούν σε μεθόδους κοινωνικού ακτιβισμού και στο πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνική συζήτηση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιπτώσεις της ανεργίας. Στη συνάντηση συμπεριλαμβάνονται και διάφορες άλλες διαπολιτισμικές δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης.

Σεμινάρια και συναντήσεις στην Κρήτη (Ρέθυμνο): Θα διεξαχθούν πρίν και μετά την ευρωπαϊκή συνάντηση στη Ρουμανία. Τα αρχικά σεμινάρια θα έχουν χαρακτήρα διερεύνησης/επεξεργασίας του θέματος σε τοπικό επίπεδο και προετοιμασίας μιας σύντομης παρουσίασης για το θέμα των επιπτώσεων της ανεργίας των νέων στη χώρα μας, η οποία θα γίνει στη Ρουμανία από την ελληνική ομάδα. Οι συναντήσεις μετά τη Ρουμανία θα έχουν στόχο την αξιολόγηση της διαπολιτισμικής εμπειρίας και την υλοποίηση τοπικών δράσεων για την επεξεργασία και διάδοση των αποτελεσμάτων.
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Κόστος: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 ευρώ. Τα έξοδα διαμονής-διατροφής των συμμετεχόντων που αφορούν την ευρωπαϊκή συνάντηση στη Ρουμανία καλύπτονται κάτα 100% ενώ τα μεταφορικά έξοδα κατά 70%. Τα έξοδα υλοποίησης των εργαστηρίων καλύπτονται από τους διοργανωτές.