27 Ιουνίου 2011

Αναζήτηση συμμετεχόντων, πρόγραμμα “Springs of life”, Βουλγαρία και Κρήτη, Ιούλιος και Αυγουστος 2011

Το «Εμείς και ο Κόσμος» (www.nuestromundo.gr) αναζητά συμμετέχοντες ηλικίας 18-25 ετών για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Springs of life» που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Plovdiv της Βουλγαρίας και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις.
Για δήλωσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζι μας ηλεκτρονικά στο info@nuestromundo.gr.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Springs of life»
Το συνολικό πρόγραμμα «Springs of life» περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή συνάντηση και ενα σύνολο τοπικών σεμιναρίων και δράσεων. Οι τοπικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη. Η ευρωπαϊκή συνάντηση στην περιοχή Plovdiv της Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Plovdiv (http://rnhm.org) και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις.
Ημερομηνίες: συνάντηση στο Plovdiv/Βουλγαρία (21-29/07/2011), τουλάχιστον 3 ολοήμερα σεμινάρια/συναντήσεις στην Κρήτη (*) (Ιούλιος και Αυγουστος 2011).
Χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Τουρκία
Συμμετέχοντες απο Ελλάδα: 5 άτομα+1 εκπαιδευτής
Σύνολο συμμετεχόντων: 36+ άτομα από τις παραπάνω χώρες.
Προφίλ συμμετεχόντων: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ηλικία απο 18 έως 25 ετών.
Προτεραιότητα θα δωθεί σε άτομα τα οποία διαθέτουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον ή εμπειρία σχετικά με την προστασία της φύσης (π.χ. ασχολούνται με δράσεις προστασίας της φύσης ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στη φύση ή έχουν κάνει σπουδές πάνω στο αντικείμενο της διατήρησης της βιοπικοιλότητας ή σε άλλες επιστήμες περιβάλλοντος).
Προτεραιότητα επίσης θα δωθεί σε άτομα που προέρχονται απο Χανιά (ή άλλες περιοχές της Κρήτης) τα οποία θα μπορούν να είναι παρόντα στις τοπικές συναντήσεις που θα γίνουν. Σε περίπτωση που επιλεγούν άτομα απο άλλες περιοχές της Ελλάδας η προετοιμασία θα γίνει εξ’αποστάσεως, σε αντικατάσταση των φυσικών συναντήσεων (*).
Συνάντηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Plovdiv της Βουλγαρίας:
H συνάντηση περιλαμβάνει:
  • Ξεναγήσεις στα εκθέματα του μουσείου και εργαστήρια άτυπης εκπαίδευσης εντός του μουσείου.
  • Υπαίθριες δραστηριότητες/επισκέψεις σε προστατευόμενες περιοχές των βουνών της Κεντρικής Ροδόπης.
  • Συναντήσεις με άτομα και φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διατήρησης και μελέτης της βιοποικιλότητας.
  • Παρουσιάσεις-συζητήσεις γύρω από θέματα που αφορούν το ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Διάφορες άλλες διαπολιτισμικές δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης για τη γνωρίμια των χωρών που συμμετέχουν.
Σεμινάρια και συναντήσεις στην Κρήτη: Θα διεξαχθούν πρίν και μετά την ευρωπαϊκή συνάντηση στη Βουλγαρία. Τα αρχικά σεμινάρια θα έχουν χαρακτήρα προετοιμασίας της συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στην ευρωπαϊκή συνάντηση στη Βουλγαρία. Η ελληνική ομάδα θα πρέπει να κάνει μια παρουσίαση με θέμα «Προστατευόμενη χλωρίδα, πανίδα και τοπία της χώρας/περιοχής μου», έχοντας την ελευθερία να την εξειδικεύσει σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος που θα προεπιλέξει. Οι συναντήσεις μετά τη Βουλγαρία θα έχουν στόχο την αξιολόγηση της διαπολιτισμικής εμπειρίας και την υλοποίηση τοπικών δράσεων για την επεξεργασία, χρήση και διάδοση των αποτελεσμάτων (*).
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Κόστος: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 ευρώ. Τα έξοδα διαμονής-διατροφής των συμμετεχόντων της ευρωπαϊκής συνάντησης στη Βουλγαρία καλύπτονται κάτα 100% ενώ τα μεταφορικά έξοδα κατά 70%. Τα έξοδα υλοποίησης των εργαστηρίων καλύπτονται από τους διοργανωτές.