31 Αυγούστου 2011

Αναζήτηση συμμετεχόντων/πρόγραμμα «RUBE», Σεπτέμβρης-Νοέμβρης 2011


To «Εμείς και ο Κόσμος» αναζητά συμμετέχοντες ηλικίας 18-25 ετών για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «RUBE». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή συνάντηση και ενα σύνολο τοπικών εργαστηρίων. Τα τοπικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη και η ευρωπαϊκή συνάντηση στην περιοχή Santa Maria di Leuca στην Ιταλία, σε συνεργασία με τον ιταλικό οργανισμό «Fattoria Pugliese Diffusa (www.fattoriapugliesediffusa.it) και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις.
Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν νέοι που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές/μικρά νησιά ή που εχουν μεγαλώσει στις περιοχές αυτές και σχεδιάζουν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν εκεί. Ο στόχος του προγραμματος είναι να συζητηθούν, ανάμεσα στους συμμετέχοντες των διάφορων χωρών, οι δυσκολίες (γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές) με τις οποίες ερχονται αντιμέτωποι οι νέοι άνθρωποι στις περιοχές αυτές και οι ευκαιρίες που υπάρχουν ή μπορούν να δημιουργηθούν για αυτούς στους τομείς της εργασίας, της κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης καθώς επίσης και της ευρωπαϊκής κινητικότητας.
Ημερομηνίες: συνάντηση στην Ιταλία: 9-16 Οκτωβρίου 2011, τοπικά εργαστήρια/συναντήσεις(*): Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2011.
Χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Σλοβακία.
Συμμετέχοντες απο Ελλάδα: 4 άτομα+1 εκπαιδευτής
Σύνολο συμμετεχόντων: 30 άτομα από τις παραπάνω χώρες.
Προφίλ συμμετεχόντων: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 25 ετών. Οπως προαναφέρθηκε, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατοικούν σε αγροτικές περιοχές/μικρά νησιά ή να εχουν μεγαλώσει στις περιοχές αυτές και να σχεδιάζουν να επιστρεψουν και να εγκατασταθούν εκεί.
Προτεραιότητα θα δωθεί σε άτομα που προέρχονται από αγροτικές περιοχές του νομού Χανίων (ή άλλων περιοχών της Κρήτης) και τα οποία θα μπορούν να είναι παρόντα στις τοπικές συναντήσεις που θα γίνουν. Σε περίπτωση που επιλεγούν άτομα απο άλλες περιοχές της Ελλάδας η προετοιμασία θα γίνει εξ’αποστάσεως, σε αντικατάσταση των φυσικών συναντήσεων (*).
H συνάντηση στην Ιταλία περιλαμβάνει:
1.Διάφορα εργαστήρια άτυπης εκπαίδευσης σχετικά με:
- τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών όπως αυτές βιώνονται απο τους νέους ανθρώπους,
-το βαθμό αποτελεσματικότητας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροτικό τομέα,
-τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι άνθρωποι στις περιοχές αυτές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την κοινωνική και την προσωπική τους ανάπτυξη.
2.Επισκέψεις σε τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς.
3.Διάφορες άλλες διαπολιτισμικές δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης για τη γνωρίμια των χωρών που συμμετέχουν.
Τοπικά εργαστήρια και συναντήσεις: Θα διεξαχθούν πρίν και μετά την ευρωπαϊκή συνάντηση στην Ιταλία. Τα αρχικά εργαστήρια θα έχουν χαρακτήρα προετοιμασίας της συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στην ευρωπαϊκή συνάντηση στην Ιταλία. Η ελληνική ομάδα θα πρέπει να κάνει μια παρουσίαση σχετική με τις αγροτικές περιοχές προέλευσης των συμμετεχόντων της. Οι συναντήσεις μετά την Ιταλία θα έχουν στόχο την αξιολόγηση της διαπολιτισμικής εμπειρίας και την υλοποίηση μελλοντικών τοπικών δράσεων για την επεξεργασία, χρήση και διάδοση των αποτελεσμάτων (*).
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά (βασική γνώση)
Κόστος: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 ευρώ. Τα έξοδα διαμονής-διατροφής των συμμετεχόντων της ευρωπαϊκής συνάντησης στην Ιταλία καλύπτονται κάτα 100% ενώ τα μεταφορικά έξοδα κατά 70%. Τα έξοδα υλοποίησης των εργαστηρίων καλύπτονται από τους διοργανωτές.
Δηλώσεις συμμετοχής: Hλεκτρονικά στο info@nuestromundo.gr μέχρι Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 (η προθεσμία πιθανόν να παραταθεί μερικές μέρες).