15 Οκτωβρίου 2011

Γεννήθηκε το Δίκτυο Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας, 8/2011

Στη γενική συνέλευση του Δικτύου Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011, αποφασίστηκαν οι σκοποί του τοπικού δικτύου ανταλλαγών, οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες και οι κανόνες λειτουργίας καθώς και η ονομασία του κοινωνικού νομίσματος, Επίσης συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας όπως η Συντονιστική, η Διαχειριστική και η ομάδα προώθησης και ενημέρωσης.

Η ιστοσελίδα του Δικτύου, που ξεκίνησε να λειτουργεί, είναι η εξής: http://economy.liakoni.gr.