15 Οκτωβρίου 2011

Μια "Τράπεζα" Χρόνου γεννιέται στη καρδιά της Αθήνας!

Θεματική Ομάδα της Τράπεζας Χρόνου της Συνέλευσης της Πλατείας Συντάγματος.

Δώσε το χρόνο σου - Ζήσε αλληλέγγυα - Χωρίς χρήματα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.time-exchange.gr