6 Νοεμβρίου 2011

Συνάντηση «Ο πολιτισμός στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση των τεχνών: παραδείγματα και μέθοδοι», Ρέθυμνο, 12-13/11/2011

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ο πολιτισμός στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση των τεχνών: παραδείγματα και μέθοδοι» διοργανώνει στο 15ο δημοτικό σχολείο ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος καλλιτεχνών για την προώθηση της τέχνης-κατ-ART-ι-σε συνεργασία με τις διευθύνσεις και τους υπευθύνους δράσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 (14:30-22:00) και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (11:00-13:15 & 17:30-20:00).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ