4 Ιανουαρίου 2012

Αναζήτηση συμμετεχόντων για τη συνάντηση μελέτης για το περιβαλλοντικό δίκαιο και τη συμμετοχή των νέων, Στρασβούργο, 4-11/3/2012


Το «Εμείς και ο Κόσμος» (www.nuestromundo.gr) αναζητά συμμετέχοντες ηλικίας έως 30 ετών για την ευρωπαϊκή συνάντηση μελέτης σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο και τη συμμετοχή των νέων που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο 4-11 Μαρτίου 2012.
Η συνάντηση έχει ως σκοπό της να φέρει σε επαφή νέους από διάφορες χώρες για να μελετήσουν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, τη διαδικασία μέσω της οποίας αυτή θεσπίζεται και τις δυσκολίες εφαρμογής της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι η κριτική προσέγγιση του θέματος και η διερεύνηση των διαδικασιών μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να αξιοποιήσουν το πλαίσιο που προσφέρει η αποτελεσματική εφαρμογή της για την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνάντηση διοργανώνεται από ένα δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων 28 χωρών.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν μια καλή επαφή με τα περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. λόγω σπουδών, πρακτικής άσκησης, εθελοντικής εργασίας ή συμμετοχής σε ομάδες πολιτών που δρουν υπέρ της περιβαλλοντικής προστασίας). Η γνώση ζητημάτων (περιβαλλοντικού) δικαίου δεν είναι απαραίτητη, αν και επιθυμητή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάσουν εκ των προτέρων υλικό μελέτης για τις ανάγκες τις συνάντησης.
Τα έξοδα αεροπορικής μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται πλήρως. Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 10 Ιανουαρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες: info@nuestromundo.gr