3 Ιανουαρίου 2012

Πρωτοβουλία δικτύωσης "'Ενας άλλος κόσμος είναι εφικτός"

Πρωτοβουλία δικτύωσης αλληλεγγύης και αντίστασης "'Ενας άλλος κόσμος είναι εφικτός". Περισσότερες πληροφορίες εδώ