21 Μαρτίου 2012

Παγκρήτια Συνάντηση Κινημάτων Κρήτης-Μάρτιος 2012

Στις 4 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η πρώτη Παγκρήτια Συνάντηση των Κινημάτων. Πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες από όλη την Κρήτη παρουσίασαν τη δράση τους και έκαναν τα πρώτα βήματα συντονισμού της δράσης τους.

Η Τηλεόραση από τους Πολίτες παρουσιάζει όλες τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων που συμμετείχαν στη συνάντηση εδώ.