26 Μαρτίου 2012

Εργαστήρι Σωματικού Θεάτρου και Εργαστήρι Τσίρκου για παιδιά, 30/3-1/4/2012, Κέρκυρα

Απο την ομάδα θεάτρου MU στο «Casa Lucia»

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ