11 Μαρτίου 2012

Μαθήματα, Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας, Κιούρκα

Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα στο Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας στα Κιούρκα. O πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος θα ξεκινήσει το Μάρτιο 2012 και θα διαρκέσει δέκα Κυριακές.
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ