24 Απριλίου 2012

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ηράκλειο

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο για τη σχολική περίοδο 2011-2012.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ