14 Δεκεμβρίου 2012

Έκθεση ομάδας "Κύκλῳ", Αθήνα, 14-16/12/2012