18 Μαρτίου 2013

Παρουσίαση βιβλίου για κλιματική δικαιοσύνη, 20/3/2013, Θεσσαλονίκη

Tokar, Brian, Κλιματική δικαιοσύνη. Προοπτικές για την Κλιματική Κρίση
και την Κοινωνική Αλλαγή
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ