24 Ιουνίου 2013

Ετήσια Συνάντηση Οικοκαλλιεργητών και Οικοχειροτεχνών Ηρακλείου «Εν Οίκω 2013», 12-14/7/2013

Πάρκο Γεωργιάδη, Ηράκλειο.
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ