9 Ιουνίου 2013

Πιστοποίηση φορέα αποστολής/πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας


To «Εμείς και ο Κόσμος» απέκτησε πιστοποίηση φορέα αποστολής νέων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service-EVS). Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18-30 ετών να συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας τα οποία πραγματοποιούνται στο εξωτερικό για διάστημα έως και 12 μήνες. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών αφορά την προσφορά κυρίως τους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και των τεχνών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν από την εύρεση ενός φορέα αποστολής στη χώρα τους. Στη συνέχεια με την καθοδήγηση του φορέα αυτού μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας στο εξωτερικό. Η διαδικασία απαιτεί την πάροδο ορισμένων μηνών.

Συγκεκριμένες ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας που σχεδιάζει να υλοποιήσει το «Εμείς και ο Κόσμος» σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα www.nuestromundo.gr.

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: