16 Ιουνίου 2013

EBU Petition: Get ERT back on air!

Συλλογή υπογραφών
European Broadcasting Union (EBU) 
Petition: Get ERT back on air!

ERT Live from Athens.