18 Μαρτίου 2014

International Workshop "Learning from inhabitants" , 12-19/4/2014, Ιταλία

Πρόγραμμα, δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες: Associazione Culturale "Sabinarti" και ομάδα "ΠηλΟίκο"