16 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας «International Breeze in the East», Φινλανδία, 2014-2015

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στη Φινλανδία για νέους ηλικίας 18-30 ετών (αυστηρό ηλικιακό όριο).

To πρόγραμμα «International Breeze in the East» αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του πιστοποιημένου από το Φινλανδικό κράτος κέντρου νέων «Hyvärilä Youth Centre» (http://www.hyvarila.com/en/frontpage/) όσον αφορά τις τοπικές εκπαιδευτικές και διαπολιτισμικές του δραστηριότητες με σχολεία, ομάδες εφήβων και διεθνείς ομάδες επισκεπτών. Επιπλέον, αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του κέντρου όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων της Φινλανδίας σε διαπολιτισμικές εμπειρίες και προγράμματα ευρωπαϊκής κινητικότητας. 


Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ή εμψυχωτές οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φινλανδία. Το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα αποτελεί πρότυπο σην Ευρώπη όσον αφορά τη δομή που έχει και τις εκπαιδευτικές μεθόδους που προτείνει, καθώς αυτές εξειδικεύονται στις ανάγκες και τις δεξιότητες του μαθητή και βασίζονται στη συνεργατική μάθηση. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο επίσης για εκπαιδευτικούς ή εμψυχωτές ή ατομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής ή αθλητικής εκπαίδευσης, καθώς το περιβάλλον και ο αθλητισμός είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας του κέντρου.

Διάρκεια: 8/2014- 6/2015 (11 μήνες)                          
Περιοχή: Nurmes, Φινλανδία
Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (καλή γνώση).
Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής-διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Αποζημιώνεται το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιωτικού κόστους. 
Δίνεται μηνιαία αποζημίωση. 
Παρέχονται μαθήματα φινλανδικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 30/6/2014: "Εμείς και ο Κόσμος", mail: info@nuestromundo.gr