17 Ιουνίου 2014

Δυνατότητα καλλιτεχνικής συνεργασίας, οργανισμός Sabinarti, Ιταλία

Το "Εμείς και ο Κόσμος" παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας με τον πολιτιστικό οργανισμό "Sabinarti" στην περιοχή Casaprota στην Ιταλία. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η καλλιτεχνική δημιουργία η οποία στοχεύει στην ευρύτερη τοπική ανάπτυξη και στην αλληλεπίδραση των ξένων καλλιτεχνών με την τοπική κοινωνία της περιοχής. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες: εδώ
Δηλώσεις συμμετοχής: info@nuestromundo.gr και info@sabinarti.it