4 Ιουλίου 2014

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2014 με προαιρετικό αντίτιμο, Θεατρο των Αγρών, Ηρακλειο

Η μουσική και η διασκέδαση είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο δεν περιορίζεται στην τιμή ενός εισιτηρίου, τα χρήματα για το οποίο άλλοι έχουν και άλλοι δεν έχουν…
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ