1 Φεβρουαρίου 2015

Φόρουμ-πολιτικό εργαστήρι "Ευημερία Χωρίς Ανάπτυξη", 20-22/2/2015, Αθήνα

Φόρουμ- Πολιτικό εργαστήρι: "Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού".
Πολυτεχνείο, αμφιθέατρο Γκίνη, Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 2015
Διοργάνωση και συντονισμός "Ηλιόσποροι" και "Research & Degrowth Greece".
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ