7 Μαΐου 2015

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε κοινωνικό συνεταιρισμό, 7/2015- 4/2016, Ιταλία


Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στην Ιταλία για νέους ηλικίας 18-30 ετών (αυστηρό ηλικιακό όριο). To πρόγραμμα αφορά κοινωνική εργασία σε κέντρο ατόμων με αναπηρία το οποίο λειτουργεί ο κοινωνικός συνεταιρισμός “Margherita”.
                   
Διάρκεια: 7/2015- 4/2016 (10 μήνες) 
                         
Περιοχή: Sandrigo, βόρεια Ιταλία.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής-διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Καλύπτεται το κόστος ταξιδιού, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, έως το ανώτατο ποσό των 360 ευρώ. 

Δίνεται μηνιαία αποζημίωση 115 ευρώ. 

Παρέχονται μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση) 

Προτεραιότητα θα δωθεί σε άτομα που γνωρίζουν και την ιταλική γλώσσα και σε άτομα που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ή διαθέτουν εμπειρία επαφής ή εργασίας με άτομα με αναπηρίες. 

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: mail: info@nuestromundo.gr έως 17 Μαϊου 2015