4 Αυγούστου 2015

OPEN SPACE: Συνάντηση οικοχωριών και εγχειρημάτων για την αυτάρκεια και την αειφορία, 29-30/8/2015, Οικοχωριό "Σκάλα"

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ