9 Σεπτεμβρίου 2015

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα "Zooming to Youth", Χανιά 17-18/10/2015, Φινλανδία 2-8/11/2015


Πρόσκληση συμμετοχής

Το «Εμείς και ο Κόσμος» (www.nuestromundo.gr) σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Νέων «Metsakartano Youth Center» της Φινλανδίας (www.metsakartano.com) και με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, υλοποιεί το πρόγραμμα "Zooming to Youth". Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε σχέση με τo ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), την εκμάθηση βασικών τεχνικών φωτογραφίας και βίντεο καθώς και τη χρήση αυτών από τα Μ.Μ.Ε.
Το πρόγραμμα "Zooming to Youth" αποτελείται από 3 μέρη: την εναρκτήρια συνάντηση στη Φινλανδία, το βιωματικό εργαστήριο στα Χανιά και τη συνάντηση αξιολόγησης στη Φινλανδία:  H εναρκτήρια συνάντηση στη Φινλανδία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015, είχε τη μορφή σεμιναρίου και σκοπό την εκπαίδευση ατόμων που εργάζονται με νέους. Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε επίσης προγραμματισμός των δράσεων του προγράμματος σε όλες τις χώρες. Κατά το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες της εναρκτήριας συνάντησης θα υλοποιήσουν στη χώρα τους ένα εργαστήριο για νέους στο οποίο θα θέσουν σε εφαρμογή όσα έμαθαν και προγραμμάτισαν στη Φινλανδία τον Αύγουστο του 2015. Στην Ελλάδα,  το εκπαιδευτικό βιωματικό αυτό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά 17&18 Οκτωβρίου 2015. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια τελική συνάντηση αξιολόγησης η οποία θα λάβει χώρα στη Φινλανδία το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου 2015. Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του εργαστηρίου των Χανίων και των αντίστοιχων εργαστηρίων που θα υλοποιηθούν στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες καθώς επίσης και θα αξιολογηθεί η συνολική πορεία του προγράμματος, με βιωματικές μεθόδους από τους ίδιους τους συμμετέχοντες όλων των χωρών.  
Οι διαθέσιμες θέσεις για το εργαστήριο των Χανίων είναι 12 ενώ για την τελική συνάντηση αξιολόγησης στη Φινλανδία το Νοέμβρη του 2015 οι διαθέσιμες θέσεις είναι 3.  Τονίζεται ότι για να μπορέσει κάποιος να λάβει μέρος στη συνάντηση αξιολόγησης στη Φινλανδία θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στο εργαστήριο στα Χανιά.
Περισσότερες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των συναντήσεων παρέχονται παρακάτω. Δηλώσεις συμμετοχής έως 27/9/2015 στο mail: info@nuestromundo.gr
1.Εργαστήριο «Κριτική σκέψη - ΜΜΕ» , Χανιά

Ημερομηνία:  17 & 18 Οκτωβρίου 2015
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 12
Ηλικία: 17-25 ετών (άτομα 25-30 ετών θα γίνουν δεκτά μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις)
Δωρεάν συμμετοχή. Τα έξοδα του εργαστηρίου καλύπτονται από τους διοργανωτές.
Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και τις δυο μέρες του προγράμματος.

Πληροφορίες - Εκδήλωση ενδιαφέροντος:  έως 27/9/2015 στο mail: info@nuestromundo.gr
 

2. Συνάντηση αξιολόγησης  “Zooming to Youth– Evaluation meeting”, Φινλανδία

Ημερομηνία2-8/11/2015
Τόπος:   Metsakartano Youth Center, Φινλανδία (www.metsakartano.com)                                               
Διαθέσιμες θέσεις για συμμετέχοντες από Ελλάδα που παρακολούθησαν το εργαστήριο «Κριτική σκέψη - ΜΜΕ»  στα Χανιά : 3
Ηλικία: 18-25 ετών (άτομα 25-30 ετών θα γίνουν δεκτά μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις)
Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση)
Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής-διατροφής και τα έξοδα των εργαστηρίων.
Έξοδα ταξιδιού: αποζημιώνονται έως το ανώτατο όριο των 530 ευρώ.
Κόστος συμμετοχής: 100 €
Συμμετέχουσες χώρες:  Φινλανδία, Ελλάδα, Ουκρανία, Λευκορωσία

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης ενώ απαιτείται και η προγενέστερη  συμμετοχή στο εργαστήριο «Κριτική σκέψη - ΜΜΕ» που θα λάβει χώρα στα Χανιά 17 & 18 Οκτωβρίου 2015.

Πληροφορίες - Εκδήλωση ενδιαφέροντος:  έως 27/9/2015 στο mail: info@nuestromundo.gr