30 Οκτωβρίου 2015

Κάλεσμα για συστέγαση με πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές ομάδες, Ηράκλειο

Το «Εμείς και ο Κόσμος» διερευνά το ενδεχόμενο συστέγασης σε πολυχώρο στο Ηρακλειο μαζί με άλλες πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές ομάδες.
Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για ενδεχόμενο συστέγασης παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο: info@nuestromundo.gr