8 Νοεμβρίου 2015

ΚΘΒΕ: Πλάτωνα «Απολογία Σωκράτη», Δήμος Αβδελιώδης, 2015

Παραστάσεις:
31/10/2015, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
13-14/11/2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις παραστάσεις: εδώ