4 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε κέντρο ηλικιωμένων με Alzheimer, 2016-2017, Ιταλία


Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στην Ιταλία.

To πρόγραμμα αφορά κοινωνική εργασία σε κέντρο φιλοξενίας ηλικιωμένων που πάσχουν από Alzheimer το οποίο λειτουργεί ο κοινωνικός συνεταιρισμός "Margherita". Η εργασία αφορά κυρίως την συμβολή στη διεξαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για τους ηλικιωμένους.
                         
Περιοχή: Sandrigo, βόρεια Ιταλία.
Έναρξη: Άμεση, εντός του Μάρτη/Απρίλη 2016.
Διάρκεια: 10 μήνες.
Ηλικιακό όριο (αυστηρό): 18-30 ετών
Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής-διατροφής και ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.
Καλύπτεται το κόστος ταξιδιού, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ. 
Δίνεται μηνιαία αποζημίωση 115 ευρώ. 
Παρέχονται μαθήματα ιταλικής γλώσσας.
Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση) 

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις κοινωνικής εργασίας ή γνώσεις γύρω από τη νόσο του Alzheimer. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δωθεί σε άτομα που γνωρίζουν και την ιταλική γλώσσα, σε άτομα που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στον χώρο της ψυχολογίας/κοινωνικής εργασίας ή/και διαθέτουν εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: "Εμείς και ο Κόσμος", mail: info@nuestromundo.gr