9 Ιουλίου 2016

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε Φυσικό Πάρκο, Λιθουανία, 9/16 - 9/17


Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στην Λιθουανία για νέους ηλικίας 18-30 ετών
 
Διάρκεια: Σεπτέμβρης 2016-Σεπτέμβρης 2017 (12 μήνες)

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Αφορά την συμμετοχή στις δραστηριότητες του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου στην περιοχή  Biržai της Λιθουανίας (Biržai Regional Park). To Πάρκο ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας της ευρύτερης περιοχής. Αναπτύσσει πλήθος δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την ξενάγηση επισκεπτών, την παρακολούθηση (monitoring) της εφαρμογής των μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, την επιστημονική μελέτη των ειδών πανίδας και χλωρίδας, την διοργάνωση τοπικών και διεθνών δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και μελέτης της περιοχής.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Ωστόσο, το πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για άτομα που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ή διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε ζητήματα περιβαλλοντικών επιστημών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ευρύτερα.   

Περιοχή:
Biržai, Λιθουανία
Διάρκεια:
Σεπτέμβρης 2016 – Σεπτέμβρης 2017 (12 μήνες)
Ηλικιακό όριο (αυστηρό): 18-30 ετών
Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση) 

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής-διατροφής και ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.
Καλύπτεται το μεταφορικό κόστος έως το ανώτερο ποσό των
275 ευρώ. 
Δίνεται μηνιαία αποζημίωση 80 ευρώ. 
Παρέχονται μαθήματα λιθουανικής γλώσσας.

Δηλώσεις συμμετοχής:"Εμείς και ο Κόσμος", mail: info@nuestromundo.gr  έως 20/7/2016