16 Ιουλίου 2016

Εκδήλωση-συζήτηση "Αλληλέγγυα οικονομία, τοπικά και ψηφιακά νομίσματα", Matthew Slater, 20/7/2016

O Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Αλληλέγγυα οικονομία, τοπικά και ψηφιακά νομίσματα", στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, στις 20:00 μμ.
Κεντρικός ομιλήτης: Matthew Slater