30 Οκτωβρίου 2016

1η επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ο ρόλος των επιστημόνων για την ενημέρωση και το περιορισμό των επιπτώσεων στην υγεία και στο περιβάλλον από την έκθεση σε φυτοφάρμακα», 4/11/16, Ηράκλειο

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα: εδώ