7 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε δημοτικό σχολείο, Σλοβακία, 11/17 - 11/18


Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στη Σλοβακία για νέους ηλικίας 18-30 ετών.

Διάρκεια: 12 μήνες
Έναρξη:  Νοέμβρης 2017
Περιοχή: Μπρατισλάβα, Σλοβακία
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Οι αρμοδιότητες αφορούν την υποστήριξη των καθημερινών δράσεων του εκπαιδευτικού οργανισμού Edulienka (http://edulienka.edupage.org/). Ο οργανισμός διατηρεί ένα δημοτικό σχολείο το οποίο παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς επίσης και προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.  

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ και μηνιαία αποζημίωση 95 ευρώ για λοιπά έξοδα.
Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση)
Παρέχεται κύκλος μαθημάτων εκμάθησης σλοβακικής γλώσσας.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για αποφοίτους σχολών δημοτικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους, καλλιτέχνες και άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Δηλώσεις συμμετοχής: mail: info@nuestromundo.gr
(«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr)