7 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε δημοτικό σχολείο, Μπρατισλάβα, Σλοβακία, 11/17 - 10/18


Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στη Σλοβακία.

Εναρξη: 6/11/17 
Διάρκεια: 12 μήνες
Περιοχή: Μπρατισλάβα, Σλοβακία
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Θεσείς: 2

Οι αρμοδιότητες αφορούν την υποστήριξη των καθημερινών δράσεων του δημοτικού σχολείου  Edulienka (http://edulienka.edupage.org/). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, κ.α.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ και μηνιαία αποζημίωση 120 ευρώ για λοιπά έξοδα.
Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις εντός της Μπρατισλάβας. 
Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση)
Παρέχεται κύκλος μαθημάτων εκμάθησης σλοβακικής γλώσσας.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο το πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για αποφοίτους σχολών δημοτικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους, καλλιτέχνες και άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Δηλώσεις συμμετοχής: mail: info@nuestromundo.gr
(«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr)