6 Μαρτίου 2017

Σποτάκι ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συνθήκες αιχμαλωσίας δελφινιών σε δελφινάρια

Σποτάκι ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συνθήκες αιχμαλωσίας δελφινιών σε δελφινάρια. Δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας και της εθελοντικής εργασίας πλήθους ατόμων και οργανισμών. 

Σποτάκι  "Ελευθέρωσε το φίλο σου!": εδώ