5 Μαΐου 2017

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 4-7/5/2017, Θεσσαλονίκη

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

4-7 Μαΐου 2017
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες: εδω