9 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας, κοινωνική εργασία σε κέντρο ατόμων με αναπηρία, Σλοβακία, 9/18 - 7/19

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στη Σλοβακία για νέους ηλικίας 18-30 ετών
 
Διάρκεια: 1/9/2018 – 31/7/2019
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τόπος: Senec Μπρατισλάβας, Σλοβακία

Ο εθελοντής θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας του κέντρου ατόμων με αναπηρίες Betania Senec.
Πληροφορίες για το κέντρο:
Kατόπιν συμφωνίας, ο εθελοντής θα μπορεί να απασχοληθεί ορισμένες ώρες και σε άλλα κέντρα κοινωνικής εργασίας στη Μπρατισλάβα, τα οποία προσφέρουν υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες παιδιών και ηλικιωμένων.  

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ ή η επιλογή πλήρους διατροφής στο εστιατόριο του κέντρου Betania Senec.
Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ για λοιπά έξοδα.
Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση)
Παρέχονται μαθήματα σλοβακικής γλώσσας.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: info@nuestromundo.gr
(«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr)