Λειτουργία ομάδας αγορών

Λειτουργούμε σε σταθερή βάση μια  ομάδα αγορών η οποία πραγματοποιεί μαζικές παραγγελίες οικολογικών/βιολογικών προϊόντων και προϊόντων δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου από παραγωγούς (αγρότες/μεταποιητές), οικοχειροτέχνες και συνεταιρισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε μια διαπροσωπική επαφή με τους ανθρώπους των οποίων τα προϊόντα αγοράζουμε, και όχι απλά να λειτουργούμε ως «εναλλακτικοί καταναλωτές», «εναλλακτικοί μεσάζοντες» ή ως αναπληρωτές των ρόλων που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι ή τρίτοι για την ανασυγκρότηση του γεωργικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Επιθυμούμε οι προμηθευτές και καταναλωτές των προϊόντων να αντιλαμβάνονται οτι το δυναμικό αυτής της δράσης είναι κάτι περισσότερο από μια «συμφέρουσα» αγοραπωλησία και για τις δυο πλευρές.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε απο τους προμηθευτές να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλάσοντας πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα που παράγουν, στηρίζοντας τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών, διοργανώνοντας επισκέψεις γνωριμίας στο χώρο της δουλειάς τους και συμβάλλοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις που αναλαμβάνουμε (ιδιαίτερα όταν αυτές απευθύνονται σε παιδιά). Ζητάμε από τους καταναλωτές να διευρύνουν τα κριτήρια αγοράς τους πέραν της χαμηλότερης τιμής και να δείξουν αλληλεγγύη σε μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς οι οποίοι με τον τρόπο ζωής και το έργο τους σέβονται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αξία της συλλογικής δράσης.

Αν σας  ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην ομάδα  αυτή αγορών είτε ως προμηθευτής είτε ως καταναλωτής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.