Συνεργασίες


Η ομάδα μας διατηρεί σταθερή συνεργασία με τον ιταλικό κοινωνικό συνεταιρισμό «Libero Mondo», με τον οποίο και έχει πραγματοποιήσει  από το 2009 διάφορες δράσεις για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου στην Ελλάδα (π.χ. εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, δράσεις συμβουλευτικής προς φορείς που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου). Ανάμεσα στις δράσεις συμβουλευτικής περιλαμβάνεται και η προεργασία για τη συγκρότηση της ομάδας «Terra Verde» και το άνοιγμα τουχώρου πώλησης προϊόντων δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου στο ΚοινωνικόΣτέκι-Στέκι Μεταναστών στα Χανιά. Αν και η «Terra Verde» λειτουργεί ως ανεξάρτητη ομάδα, διατηρούμε μια σταθερή επικοινωνία προσπαθώντας να προωθήσουμε από κοινού την εξέλιξη της συζήτησης και της πρακτικής για το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο στην Κρήτη.

Η συνεργασία με τον πρώην συνεταιρισμό «Σπόρο» στην Αθήνα υπήρξε πολύ κοντινή, από τα πρώτα στάδια ίδρυσης του «Εμείς και ο Κόσμος». Ο «Σπόρος» στήριξε ηθικά και οικονομικά (μέσω μιας δωρέας) την ίδρυση της ομάδας μας. Συνεχίζουμε να προμηθευόμαστε ως ομάδα αγορών προϊόντα από το συνεταιρισμό «ΣυνΑλλοις» στην Αθήνα. (Το  «ΣυνΑλλοις» γεννήθηκε μέσα από τη συλλογική εμπειρία του «Σπόρου»).

Την περίοδο 2010-2011 το «Εμείς και ο Κόσμος» υποστήριξε τη δημιουργία και λειτουργία του συνεταιριστικού πολυχώρου «Το Κουκούτσι» στο Ηράκλειο. Η ιδέα δημιουργίας του «Κουκουτσιού» προέκυψε μέσα απο τις συναντήσεις ανθρώπων που συμμετέχουν στο άτυπο δίκτυο βιοκαλλιεργητών και οικοχειροτεχνών «Εν Οίκω». Το άτυπο αυτό δίκτυο έχει γίνει γνωστό στο Ηράκλειο από τη διοργάνωση των σχετικών οικογιορτών στο πάρκο Γεωργιάδη τα τελευταία χρόνια.

Το «Εμείς και ο Κόσμος» προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο «Κουκούτσι» φέρνοντας στον πολυχώρο τη δράση του για το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Αν και δε συμμετείχε στη νομική μορφή ή στην οικονομική διαχείριση του χώρου, στήριξε τη δημιουργία και λειτουργία του πέρα απο τη δράση του για το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο και με διάφορους άλλους τρόπους: κυρίως προσφέροντας βοήθεια στις τεχνικές και διαχειριστικές εργασίες, κρατώντας σταθερές εβδομαδιαίες βάρδιες, συμμετέχοντας στις συναντήσεις, στις συνελεύσεις και τις δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν.