Εκπαίδευση και κατάρτιση

Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών και κύκλους κατάρτισης γύρω από το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο και την παγκόσμια εκπαίδευση σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ.  πανεπιστημιακά ιδρύματα, σχολεία, δίκτυα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου). 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να λάβετε μέρος στις δράσεις αυτές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά.