Ερευνητικές δράσεις


Μέλη της ομάδας μας ασχολούνται ερευνητικά με τον τομέα του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου και της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, με τα ζητήματα της αποανάπτυξης, της ανάλυσης των κοινωνικών κινημάτων του χώρου αυτού, των πτυχών της κοινωνικής οικονομίας που σχετίζονται με την κοινωνική εργασία, κ.α.